Spot-on-delivery

Genom vår digitala lösning kan vi gemensamt med våra kunder finna en automatisk beställningspunkt. Genom en beräkning utifrån kundens placering beräknas förbrukningstempo samt leveranstid fram, det säkerställer att slutkunden alltid har korrekt saldo hemma för att klara sin verksamhet utan driftsstörningar.

Vill du veta mer om denna lösning kontakta oss:

  • Denna lösning kommer att vara redo för installation i april 2021