Hur man använder testet

https://youtu.be/y7xTEnKnjFo

Joysbio Nasal Covid-19 antigentest (15 st)

I lager

- +
Vill du köpa större kvantiteter? Kontakta oss för offert.

Covid-19 Antigen snabbtest med nässvabb från Joysbio. 15 st per förpackning.

JOYSBIO Biotechnology ett nytt COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (kolloidalt guld). Ett testkit för coronavirus som är ett lateralt flödesimmunanalystest för kvalitativ detektion av SARS-COV-2-antigen (nukleokapsidprotein) med övre luftvägsprover som tas med näspinne under den akuta infektionsfasen. Testet är ämnat för professionellt bruk.

Egenskaper

  • CE-IVD certifierat
  • 15-minuters analys
  • Lättanvänt coronavirustest
  • Fungerar med näspinne (medföljer)

Egenskaper och noggrannhet

Joysbios testkit för Coronavirus Ag har utvärderats i två olika kliniska studier genomförda i Italien och Kina. Totalt 190 respektive 150 prover testades med Joysbios COVID-19 Antigen Rapid Test Kit. Dessa prover samlades in med näspinne, från patienter 1-5 dagar efter att symtom uppträtt. Coronavirus-antigentestkitets sensitivitet och specificitet jämfördes med ett CE-IVD-märkt / FDA EUA-godkänt RT-PCR-testkit (BGI). Den kliniska utvärderingen utfördes under antagandet att SARS-CoV-2 inte längre sprider sig i samhället.

Enligt den kliniska analysen av de 190 och 150 proverna i jämförelse med RT-PCR prover är resultaten för 1-5 dagar från symtomsdebutering följande:

  • Sensitivitet 98,72%
  • Specificitet 99,60%

Detta test mäter antigenerna som fäster på viruskroppen och är framtaget för in vitro kvalitativ detektering av SARS-CoV-2 neutrokapsid antigen i nasala (NS) svabbprover direkt från individer som misstänks vara smittade med COVID-19, inom de 5 första dagarna efter att symtom uppkommer.

Antigenet är i allmänhet detekterbart i prover tagna i de övre andningsvägarna under den akuta infektionsfasen. Ett positivt testresultat indikerar förekomsten av virala antigener, men den kliniska korrelationen med patientens sjukdomshistoria och annan diagnostisk information är nödvändig för att fastställa infektionsstatus.

Ett negativt resultat bör behandlas som presumtivt, vilket inte utesluter en SARS-CoV-2-infektion och bör inte användas som enda underlag för beslut om behandling eller patienthantering, inklusive beslut om infektionskontroll. Ett negativt resultat bör ses mot bakgrund av en patients senaste exponeringar, historia och förekomsten av kliniska tecken och symtom som överensstämmer med COVID-19, och vid behov bekräftas med en molekylär analys, för patienthantering.

 

Vad är skillnaden mellan Covid-19 RT-PCR test, Antigentest och Antikroppstest?

Det finns två typer av tester tillgängliga för COVID-19: viraltest och antikroppstest. RT-PCR-test och antigentest är båda viraltest som detekterar närvaron av SARS-CoV-2 från övre nasalprover. RT-PCR-testet riktar in sig på virusets genomiska information (RNA); emellertid upptäcker COVID-19-antigentestsatsen bitar av proteiner som utgör SARS-CoV-2-viruset. WHO rekommenderar både RT-PCR-test och antigentest för diagnos av aktiv koronavirusinfektion.

För mer information, läs den svenska bipacksedeln/bruksanvisningen. Laddas ner under Dokument.

 

Hur man använder testet

https://youtu.be/y7xTEnKnjFo

  • Artikelnummer 20220117-015
  • Vikt .03 kg