Easy Check – Snabbtest Covid-19 (1st)

Slut i lager

Vill du köpa större kvantiteter? Kontakta oss för offert.

Covid-19 snabbtest, 1-styck för din säkerhet!

 • Rekommenderas av WHO
 • CE-Godkänt
 • Testsvar ges inom 4 minuter
 • Används på flertalet flygplatser
 • Visar svar innan symptomutbrott
 • Salivtest (ingen topsning)

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att arbetsgivare ska kunna erbjuda antigentester på arbetsplatser där det inte går att hålla avstånd. Källa Folkhälsomyndigheten.

Välj Covid-19 snabbtest för att hindra smittspridning.

För effektiv smittspårning skall en person testa sig vid symptom men bör även testa sig i förebyggande syfte om man skall träffa kunder eller nära och kära. Därför rekommenderas ej att en kartong bryts och att testerna delas ut styckvis till flera personer. Är ni ett företag med 10 anställda bör således 10 kartonger beställas.

INFORMATION: Om du vid utfört test kan skönja en markeringsavvikelse vid (T = Toxid) på testplattan skall du vidta åtgärder för att minska smittspridning och följa restriktionerna som finns på 1177 eller FHM.

(fraktfritt vid order överstigande 1 000 kr)

COVID-19 Antigen Rapid Test (salivtest) är en snabb analys för kvalitativ detektion av SARS-CoV-2.

Innehåll Covid-19 snabbtest (Easy Check 1st/fp)

 • Testmanual
 • Testbricka
 • Cylindriskt rör
 • Kork till det cylindriska röret
 • Aktiveringsvätska
 • Uppsamlingstratt
 • Skräppåse (slängs i brännbart efter utfört test).
 • Pipett för att volymen i cylindern skall vara rätt

Prestanda: COVID-19 Antigen Rapid Test (Ritter Easy Check):

 • Känslighet ≥ 95 procent (konfidensintervall: 81,3 – 99,3 procent)
 • Specificitet ≥ 98,78 procent (konfidensintervall: 98,0 – 99,8 procent)

Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande prestanda:

 • Känslighet ≥ 80,0 procent (konfidensintervall: 72,9 – 85,6 procent)
 • Specificitet ≥ 99,0 procent (konfidensintervall: 97,1 – 99,8 procent)

Källa Folkhälsomyndigheten 

Vilka symtom är vanliga vid covid-19?

Infektionen ger oftast en lindrig sjukdom med milda luftvägssymtom, till exempel hosta, snuva och feber, men en del blir sjukare med andningsbesvär och behöver vårdas på sjukhus. En del kan även få muskelvärk, halsont, huvudvärk, försämrat lukt- och smaksinne och magbesvär med diarréer. Källa: 1177

VIKTIG INFORMATION!

Snabbtester som marknadsförs och säljs som Självtester för icke utbildad vårdpersonal skall vara CE-märkta för ändamålet, dvs CE-märkningen skall påvisa att produkten är avsedd att användas som Självtest av lekman. Det finns idag ingen producent som till Sverige kan tillhandahålla COVID-19 Antigen salivtest som är CE-märkta som Självtest. Tillgängliga test är CE-märkta som Snabbtest, dvs tester som är avsedda att hanteras, utföras och utläsas av utbildad vårdpersonal. Detta gäller även våra tester.

Vi saluför COVID-19 Antigen Snabbtest pga den stora efterfrågan från företag som ser att nyttan av våra test långt överträffar risken att testet inte utförs av utbildad vårdpersonal. Företagets arbete med att tester lagerförs enligt anvisningar, hanteras, utförs och utläses på ett korrekt sätt är därför avgörande för en tillförlitlig smittspårning.

Vi vill vara mycket tydliga med att dessa snabbtester endast skall användas som ett första steg för att smittspåra på företag. Visar testet det minsta tecken på positivt resultat skall personen i fråga omgående sätta sig i karantän och konfirmera det positiva resultatet genom att boka ett nytt test hos vårdcentral eller hos auktoriserat testutförande bolag, tex apotek.

Vi rekommenderar även starkt att Företag som köper in testerna för sina anställda utser en testansvarig person eller ett skyddsombud som:

 1. Är påläst kring hur testet skall utföras, utläsas, lagerföras och avfallshanteras.
 2. Finns tillgänglig för medarbetare att svara på frågor kring hur testet skall genomföras och hur testresultat skall utläsas.
 3. Säkerställer att medarbetare har tillgång till bipacksedel och instruktionsblad.
 4. Är insatt i rekommendationer och skyldigheter enligt smittskyddslagen och förmedlar den informationen till medarbetare vid positivt testresultat.

Använd ej testet utan testansvarigs närvaro om:

 • Personen har funktionsnedsättningar.
 • Personen har nedsatt syn.
 • Personen tillhör riskgrupp.
 • Personen är över 65 år.
 • Personen ej talar svenska eller engelska.

Snabbtest i 1 och 20-pack för din säkerhet!

1-pack levereras med 1 st separat paketerat snabbtest. Detta paket skall användas om man som företag skall dela ut tester styckvis till sina anställda.

20-pack levereras i leveranskartong innehållande 20 st av vardera delen i samma påse, därav det lägre styckepriset. Förpackningsmodellen bygger på att ett 20-pack bör användas av en och samma person eller högst inom samma familj. Det rekommenderas ej att ett 20-pack bryts och delas ut styckvis till flera personer pga kontamineringsrisken vid hanteringen.

Om man ändå vill använda 20-packet till flera olika personer bör företaget utse en person som i klinisk miljö delar upp och paketerar delarna i 20 st påsar där varje påse innehåller samtliga delar för ett test.

För effektiv smittspårning skall en person testa sig vid symptom men bör även testa sig i förebyggande syfte om man skall träffa kollegor, kunder eller leverantörer, etc.

Produktfiler

 • Artikelnummer 11090907-001