Alltest video

AllTest Covid-19 antigen Självtest CE1434 (Salivtest), 1 st

I lager

- +
Vill du köpa större kvantiteter? Kontakta oss för offert.

Pris: 33kr/st (inkl.moms & 26,40kr/st exkl.moms)
AllTest Covid-19 antigen Självtest, 1 st CE1434

För större volymer kontakta oss för prisoffert: info@covid-19tester.nu 

EC-certifierade och CE-märkta 1434 självtest för diagnostik av Covid-19 i saliv.

COVID-19 Antigen Saliv Självtest är ett testkit för engångsbruk avsett att detektera coronaviruset SARS-CoV-2, som orsakar COVID-19, i saliv.

COVID-19 Antigen Saliv Självtest ger endast preliminära provsvar. Detta test är avsett att användas i hemmet eller på arbetsplatser med egen insamlad saliv från individer som vill testa sig förebyggande mot COVID-19.

Testet har hög tillförlitlighet under förutsättning att testet genomförs i enlighet med bruksanvisningen.

  • ca 90,1% känslighet (sannolikhet att upptäcka smitta hos en smittad patient) och
  • ca 99,3% specificitet (sannolikheten att ett positivt svar faktiskt är korrekt).

FÖRBEREDELSER INNAN TESTNING

Stoppa inget i munnen (inklusive mat, dryck, tuggummi eller tobakprodukter) minst 10 minuter innan uppsamling av saliv. Tvätta händerna med tvål och vatten under minst 20 sekunder innan testet utförs. Finns inte tvål och vatten tillgängligt, använd handsprit med en alkoholhalt på minst 60 %.

TESTFÖRFARANDE

Steg 1: Uppsamling av provmaterial Avlägsna tratt och plaströr; montera tratten på röret. Hosta kraftfullt 3-5 gånger. Obs: Bär en ansiktsmask eller täck för din mun och näsa med servett då du hostar och håll avståndet till andra människor. Spotta försiktigt saliv i tratten. Saliven (fri från bubblor) ska precis nå höjden för den undre nivålinjen. Obs: Om otillräcklig mängd saliv uppsamlats, upprepas ovanstående steg för uppsamling av provmaterial. Placera använd tratt i biosäkerhetspåsen (avfallspåsen) av plast.

Steg 2: Förberedelse av provmaterial Riv av förslutningen för att öppna bufferten och tillsätt hela bufferten i röret med saliv. Sätt locket på röret. Kläm varsamt röret 10-15 gånger så att innehållet blandar sig ordentligt.

Steg 3: Testning Avlägsna testkasetten från den förseglade foliepåsen och använd den inom en timme. Bäst resultat uppnås om testningen genomförs omedelbart efter att foliepåsen har öppnats. Placera testkassetten på en jämn, plan yta. Vänd på röret och addera 2 droppar lösning i testkasettens provbrunn(S) och starta tidtagaruret. Testkassetten ska inte vidröras medan testningen pågår.

Steg 4: Avläs provsvaret efter 15 minuter. Vänta inte med att tolka provsvaret tills efter 20 minuter. När testet är genomfört, placeras alla testkitets delar i biosäkerhetspåsen (avfallspåsen) av plast och kasseras i enlighet med lokala föreskrifter. Återanvänd inte någon av kitets delar. Tvätta händerna ordentligt efter att testet kasserats.

Observera vid tolkning av provsvar vid självtest med AllTest.

– Vid positivt provsvar är det mycket troligt att du har COVID-19 och positiva provsvar ska verifieras. Isolera dig omedelbart i enlighet med lokala föreskrifter och kontakta allmänläkare/läkare eller lokal vårdcentral i enlighet med anvisningar från lokala myndigheter.

– Vid negativt provsvar är det inte troligt att du har COVID-19. Men det är möjligt att detta prov ger ett felaktigt negativt provsvar (ett falskt negativt svar) för vissa personer som har COVID-19. Detta innebär att du möjligen kan ha COVID-19 även om provsvaret är negativt. Om du upplever symptom såsom huvudvärk, migrän, feber, förlust av lukt- eller smak, vänd dig till närmasta vårdcentral i enlighet med regler från din lokala myndighet.

I tillägg, kan du ta detta test igen med ett nytt testkit. Vid misstanke, upprepas provtagningen igen efter 1-2 dagar, eftersom coronaviruset är svårt att påvisa under vissa infektionsfaser. Även om provsvaret är negativt, ska distans- och hygienregler beaktas och följas, förflyttningar/resor, besök av evenemang etc ska följa lokala COVID riktlinjer/krav.

Antigenet är i allmänhet detekterbart i prover tagna i de övre andningsvägarna under den akuta infektionsfasen. Ett positivt testresultat indikerar förekomsten av virala antigener, men den kliniska korrelationen med patientens sjukdomshistoria och annan diagnostisk information är nödvändig för att fastställa infektionsstatus.

Ett negativt resultat bör behandlas som presumtivt, vilket inte utesluter en SARS-CoV-2-infektion och bör inte användas som enda underlag för beslut om behandling eller patienthantering, inklusive beslut om infektionskontroll. Ett negativt resultat bör ses mot bakgrund av en patients senaste exponeringar, historia och förekomsten av kliniska tecken och symtom som överensstämmer med COVID-19, och vid behov bekräftas med en molekylär analys, för patienthantering.

 

Produktfiler

Alltest video

  • Artikelnummer 20220131-001-1
  • Vikt .03 kg