Världspoliodagen 2021: Vägen mot en poliofri värld

2021-10-22 9:41

Den avslutande fasen av arbetet med att utrota polio har inletts och målet är en poliofri värld år 2026. En förutsättning för att lyckas är tillgång till vacciner och effektiva vaccinationsprogram samt en säker inneslutning av poliovirus i särskilda laboratorier.

Visa hela artikeln


En nyhet från Folkhälsomyndigheten
Tillbaka till nyhetsarkivet