Pandemin har påverkat både antibiotikaförsäljningen och antibiotikaresistensen

2022-06-21 6:14

Precis som under 2020 har covid-19-pandemin inneburit att både antibiotikaförsäljningen och antalet fall av anmälningar av antibiotikaresistens var lägre än vanligt under 2021. Det visar en gemensam rapport från Folkhälsomyndigheten och SVA.

Visa hela artikeln


En nyhet från Folkhälsomyndigheten
Tillbaka till nyhetsarkivet