Pandemin fortsatte att påverka andra smittsamma sjukdomar under 2021

2022-04-04 7:02

Antalet fall i Sverige av flera smittsamma sjukdomar fortsatte att ligga på låga nivåer under 2021. Covid-19-pandemins påverkan på dessa sjukdomar var dock inte lika tydlig som under 2020. Det framgår av en ny sammanfattning om de anmälningspliktiga smittsamma sjukdomarna för 2021.

Visa hela artikeln


En nyhet från Folkhälsomyndigheten
Tillbaka till nyhetsarkivet