Ökande hälsoskillnader i pandemins spår kräver brett folkhälsoarbete på alla nivåer i samhället

2021-04-15 5:59

Grupper som redan tidigare hade sämre livsvillkor och risk för ohälsa har drabbats mest av covid-19-pandemin. De flesta har behållit sina vanor men sammantaget har befolkningen varit mindre fysiskt aktiv och under hösten verkar de lätta psykiska besvären ha ökat. Det visar den samlade bedömning som Folkhälsomyndigheten nu presenterar.

Visa hela artikeln


En nyhet från Folkhälsomyndigheten
Tillbaka till nyhetsarkivet