Ny nationell handlingsplan mot antibiotikaresistens

2022-01-21 8:08

Antibiotikaresistens är ett hot mot både människors och djurs hälsa. Nu finns en uppdaterad tvärsektoriell handlingsplan mot antibiotikaresistens. Planen bygger vidare på ett långvarigt arbete och på den struktur för samverkan som finns sedan 10 år mellan flera olika samhällssektorer.

Visa hela artikeln


En nyhet från Folkhälsomyndigheten
Tillbaka till nyhetsarkivet