Modeller för smittspridning bidrog till att förstå pandemins utveckling

2021-05-26 10:59

Under covid-19-pandemin har flera modeller tagits fram i syfte att förutse virusets spridning, dödsfall i befolkningen och behovet av sjukvårdsresurser i Sverige. En ny rapport visar att flera av de 22 granskade modellerna bidrog positivt till förståelsen av pandemins utveckling, och att de var till nytta i planeringen.

Visa hela artikeln


En nyhet från Folkhälsomyndigheten
Tillbaka till nyhetsarkivet