Förslag om anpassade smittskyddsåtgärder

2021-05-12 12:53

Folkhälsomyndigheten bedömer i en rapport att samhället i stort kan återgå till ett normalläge i september 2021. Bedömningen är beroende av att vaccinationsinsatsen fortskrider som planerat och att följsamheten till övriga regler och rekommendationer är fortsatt hög. Anpassningar av smittskyddsåtgärder föreslås ske successivt beroende på läget och påbörjas den 1 juni.

Visa hela artikeln


En nyhet från Folkhälsomyndigheten
Tillbaka till nyhetsarkivet