Fler erbjuds vaccin mot mpox

2023-02-16 12:11

Tillgången på mpox-vaccin ökar. För att ytterligare begränsa spridningen av mpox rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla personer som löper ökad risk att drabbas av sjukdomen erbjuds vaccin.

Visa hela artikeln


En nyhet från Folkhälsomyndigheten
Tillbaka till nyhetsarkivet