Bedömning pågår efter utlåtande från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

2021-04-08 12:34

Blodproppar med låg nivå av blodplättar klassas nu som en mycket sällsynt men allvarlig biverkning kopplat till Astra Zenecas vaccin mot covid-19. Nyttan överväger fortfarande riskerna konstaterar EMA. Nu bedömer Folkhälsomyndigheten hur den nya informationen påverkar rekommendationerna för användandet i Sverige.

Visa hela artikeln


En nyhet från Folkhälsomyndigheten
Tillbaka till nyhetsarkivet