Folkhälsomyndigheten
2024-02-16 8:00

Vaccination mot mässling särskilt viktigt vid utlandsresor

Flera länder i Europa varnar för pågående utbrott av mässling. Den som smittas kan bli […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2024-02-02 14:42

Rekommendationer för vaccination mot covid-19 våren 2024

Alla personer 80 år och äldre, samt personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser, […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2024-02-02 14:16

Covid-19 fortsätter minska – men andra luftvägssjukdomar kvar på en medelhög nivå

Den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten visar att de bekräftade fallen av covid-19 fortsatt minskar, men […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2024-01-29 8:00

Fortsatt ökad försäljning av antibiotika under 2023

Den totala försäljningen av antibiotika på recept fortsatte att öka under 2023 efter en kraftig […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2024-01-16 8:30

TBE-säsongen närmar sig

Antalet fall av TBE fortsatte att öka 2023. Personer som vistas i områden där TBE […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2024-01-15 8:00

Ökat antal fall med invasiva grupp A-streptokocker

Ny sammanställd statistik visar att antalet rapporterade fall med invasiva grupp A-streptokocker, iGAS, ökade till […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-12-21 12:00

Folkhälsomyndigheten föreslår nationellt IT-system för Sveriges pandemiberedskap

Frivillig testning av inresande kan förhindra eller fördröja att smitta som är allmän- eller samhällsfarlig […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-12-15 8:00

Fler behöver fylla på sitt skydd mot influensa och covid-19

Influensan väntas öka de närmaste veckorna och smittspridningen av covid-19 är hög. För att skydda […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-12-15 5:15

Vårdrelaterade infektioner hos en av tio patienter på svenska sjukhus

En av tio patienter på svenska sjukhus har minst en vårdrelaterad infektion och mer än […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-12-12 9:33

Debatt: Viktigt att personer i riskgrupp fyller på sitt vaccinskydd mot covid-19 och influensa

För att skydda personer i riskgrupp behöver vaccinationstäckningen i de grupper som rekommenderas påfyllnadsdoser mot […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-12-12 8:00

Vinterkräksjukan är igång för säsongen

Folkhälsomyndighetens övervakning visar att vinterkräksjukan är igång för säsongen. Det innebär att smittspridningen väntas öka […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-12-07 14:37

Årets epidemisäsong för RS-virus har startat

Folkhälsomyndigheten bedömer att epidemin för RS-virus är igång för säsongen och spridningen väntas öka. RS-viruset […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-11-30 14:24

Årets influensaepidemi är igång

Influensan är nu igång för säsongen och antalet fall väntas öka under den kommande perioden, […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-11-17 8:00

Covid-19 fortsätter att öka

Fallen av covid-19 ökar i Sverige, och det är fler som vårdas på sjukhus med […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-11-13 7:00

Fall av kikhosta ökar i Sverige

Antalet rapporterade fall av kikhosta ökar i Sverige, efter att ha legat på låga nivåer […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-11-06 7:00

Dags för vaccination mot influensa och covid-19

Nu är det dags för personer i riskgrupp och de som är 65 år eller […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-11-02 11:01

Folkhälsomyndigheten söker nya läkare för att följa smittläget för influensa och covid-19

Med hjälp av sentinelövervakningen följer Folkhälsomyndigheten förekomsten av influensa och covid-19 i befolkningen. För att […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-10-20 10:49

Ökad spridning av covid-19 men fortfarande på låg nivå

Antalet bekräftade fall av covid-19 är fortsatt på relativt låga nivåer, men under de senaste […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-09-22 6:30

Barn i riskgrupper kan rekommenderas nytt förebyggande läkemedel mot RS-virus

Inför vintersäsongen 2023/2024 har ett nytt förebyggande läkemedel mot RS-virus godkänts för barn under 12 […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-09-21 7:00

Personer från 75 år rekommenderas vaccination mot RS-virus

Nyligen har två vacciner mot RS-virus godkänts för personer som är 60 år och äldre. […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-09-07 14:00

Personer i riskgrupper och från 65 år rekommenderas säsongsdos mot covid-19

Många i Sverige har genom tidigare covid-19-infektion och vaccination ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-08-25 7:00

Uppdaterat vaccin mot covid-19 väntas inför vintersäsongen

Under hösten väntas uppdaterade covid-19-vaccin anlända till Sverige som ger ökat skydd mot den nu […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-08-09 15:45

Resenärer på finlandsfärja informeras efter fall av mässling

En person med mässling har varit ombord på en färja med avgång från Åbo till […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-07-28 6:00

WHO: Hepatit ett hot mot folkhälsan

På WHO:s Världshepatitdag den 28:e juli uppmärksammas virala hepatiter som folkhälsohot. Dessa hepatiter orsakas av […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-07-06 11:00

Ökning av sjukdomsfall med campylobacterinfektion

De senaste veckorna har det skett en ökning av antalet personer som har insjuknat i […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-06-28 4:50

Ny årsrapport: Nödvändigt med fortsatta insatser mot antibiotikaresistens

Förra året ökade både rapporterad antibiotikaresistens och antibiotikaförsäljningen i Sverige. Den mest oroande ökningen av […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-06-26 11:00

Covid-19-rekommendationerna blir färre

Att vaccinera sig i enlighet med rekommendationerna är det bästa sättet att undvika att bli […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-06-15 7:00

Påfyllnadsdos mot covid-19 viktig för ökad skyddseffekt hos äldre

De äldre som vaccinerade sig med en påfyllnadsdos mot covid-19 under hösten 2022 fick ett […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-05-31 13:00

Tillgången till viktiga antibiotika kan säkras genom en ny ersättningsmodell

Tack vare en ny ersättningsmodell har Sverige kunnat säkra tillgången till vissa medicinskt viktiga antibiotika. […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-05-31 12:00

Fortsatt hög andel i befolkningen som har antikroppar mot covid-19

En hög andel i alla åldersgrupper i befolkningen har antikroppar mot covid-19 visar Folkhälsomyndighetens senaste […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-05-29 9:15

Fortsatt många fall av TBE visar årsrapport för 2022

Förra året anmäldes många fall av fästingburen hjärninflammation, TBE. TBE-viruset förekommer numera i ett större […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-05-29 9:15

Fortsatt många fall av TBE visar årsrapport för 2022

Förra året anmäldes många fall av fästingburen hjärninflammation, TBE. TBE-viruset förekommer numera i ett större […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-05-26 6:34

Riksrevisionens rapport ett välkommet bidrag till lärandet

Riksrevisionen har nu publicerat sin granskningsrapport av det nationella smittskyddet. Rapporten är ett välkommet bidrag […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-05-17 13:08

Viktigt att personer 80 år och äldre får sin påfyllnadsdos

Hittills har bara knappt hälften av alla personer över 80 år fått vårens dos mot […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-05-17 11:00

Inga belägg för att stängda skolor minskade smittspridning av covid-19

Skolstängningar hade inte någon avgörande effekt på smittspridningen av covid-19 i Danmark, Finland, Norge och […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-05-16 13:30

Minskad smittspridning av influensa och RS-virus efter intensiv vintersäsong

Säsongen för influensa och RS-virus bedöms vara över efter en intensiv vinter. Högst smittspridning med […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-05-13 5:00

Debatt: “En god och jämlik hälsa i hela befolkningen är avgörande för vår pandemiberedskap”

Folkhälsomyndigheten ser svagheter i Sveriges nuvarande smittskyddslagstiftning, i samhällets förmåga att skapa förutsättningar för en […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-05-12 8:15

WHO: Mpox utgör inte längre ett internationellt hot mot människors hälsa

WHO bedömer att mpox inte längre uppfyller villkoren för att betraktas som ett internationellt hot […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-05-10 9:00

Folkhälsomyndigheten uppdaterar stöd för pandemiberedskap

Covid-19-pandemin har gett viktiga lärdomar om hur samhället behöver förbereda sig för spridning av ett […]

Läs mer

2023-05-10 9:00

Folkhälsomyndigheten uppdaterar stöd för pandemiberedskap

Covid-19-pandemin har gett viktiga lärdomar om hur samhället behöver förbereda sig för spridning av ett […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-05-02 7:00

Kunskapssammanställning om individbaserad riskbedömning av blodgivare

Andra länders erfarenheter av individbaserad riskbedömning av blodgivare kan överföras till svenska förhållanden, men skulle […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-04-28 9:26

Sveriges framgångsrika arbetssätt mot antibiotikaresistens kan användas som inspiration internationellt

Sverige fortsätter att erbjuda stöd till andra länder i det viktiga arbetet mot antibiotikaresistens. En […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-04-25 12:39

Fler personer som är 80 år och äldre behöver påfyllnadsdos vaccin mot covid-19

För att undvika allvarlig sjukdom och död är det viktigt att alla som rekommenderas att […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-04-24 8:40

Gott skydd genom vaccinationsprogrammet för barn trots utmaningar under pandemin

Barnvaccinationsprogrammet i Sverige har fungerat bra trots pandemin, men det har inte varit utan ansträngning. […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-03-23 8:00

Ökning av många smittsamma sjukdomar under 2022

Antalet fall av flera smittsamma sjukdomar ökade under 2022 och närmar sig nu samma nivåer […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-03-15 13:00

Krav på smittspårning för covid-19 upphör

Folkhälsomyndigheten har beslutat att covid-19 från den 15 mars inte längre kräver smittspårning i verksamheter […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-02-24 14:15

IVA-vård på grund av covid-19 minskade med omikron och ökad immunitet

Under den period då omikronvarianten har dominerat smittspridningen av covid-19 minskade den andel av patienterna […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-02-16 15:20

Särskilda krav för inresande från Kina tas bort

Smittspridning av covid-19 i Kina minskar och liknar allt mer situationen i den övriga världen […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-02-16 12:11

Fler erbjuds vaccin mot mpox

Tillgången på mpox-vaccin ökar. För att ytterligare begränsa spridningen av mpox rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-02-10 13:00

Rekommendation om testning för covid-19 för vårdpersonal tas bort

Den särskilda rekommendationen om bred testning för covid-19 vid symtom hos vård- och omsorgspersonal tas […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-02-07 13:00

Ytterligare en påfyllnadsdos mot covid-19 till hösten för personer 50-64 år

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer i åldrarna 50–64 år förstärker sitt skydd mot allvarlig sjukdom i […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-02-01 7:59

Försäljningen av antibiotika ökade under 2022

Den totala försäljningen av antibiotika på recept fortsatte att öka under 2022 efter en kraftig […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-01-27 7:59

Spridningen av luftvägsvirus fortsätter att minska

Antalet rapporterade fall av covid-19, influensa och RS-virus har minskat sedan de högsta nivåerna i […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-01-25 14:29

Folkhälsomyndigheten hemställer att regeringen överväger förlängt krav på negativt covid-19-test för inresande från Kina

Folkhälsomyndigheten hemställer, i enlighet med rekommendationer från den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, till regeringen att överväga […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-01-20 7:59

Minskad spridning av luftvägssjukdomar

Spridningen av luftvägssjukdomarna influensa, RS-virus och covid-19 minskar, enligt Folkhälsomyndigheten senaste statistik.

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-01-12 13:00

Smittspridningen av luftvägssjukdomar fortsatt omfattande

Smittspridningen av covid-19, RS-virus och influensa bedöms fortfarande vara hög. Den som är sjuk med […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-01-12 6:59

Det epidemiologiska läget i Kina bedöms inte påverka läget i Sverige väsentligt

Den ökade spridningen av covid-19 i Kina bedöms inte ha väsentlig påverkan på utvecklingen av […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-01-09 10:15

Pilotstudie visar hur tillgång till viktiga antibiotika kan säkras i Sverige

Tillgång till flera nya antibiotika – och dessutom tillgång tidigare än andra jämförbara europeiska länder. […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-01-05 12:00

Kriterier fastställda för intyg om negativt covid-19-test vid inresa från Kina

Regeringen har beslutat att inresande personer till Sverige från Kina tillfälligt behöver uppvisa ett intyg […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-01-05 10:48

Spridningen av covid-19, influensa och RS-virus är fortsatt stor i Sverige

Den omfattande smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus fortsätter. Att stanna hemma när man är […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2023-01-03 9:14

Hemställan om förberedelse för att införa krav på negativt covid-19-test för inresande till Sverige från Kina

Det epidemiologiska läget i Kina när det gäller covid-19 är oklart. Samtidigt förväntas resandet från […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-12-29 12:59

Fortsatt omfattande spridning av covid-19, influensa och RS-virus

Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus fortsätter att vara omfattande. Antalet bekräftade fall av covid-19 […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-12-22 13:12

Fortsatt vaccination mot covid-19 under 2023 för personer 65 år och äldre samt för yngre med riskfaktorer

Från och med den 1 mars 2023 kommer Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccination mot covid-19 att […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-12-22 12:59

Spridningen av covid-19-, influensa- och RS-virus fortsätter

Ökningen av antalet bekräftade fall av covid-19, influensa och RS-virus fortsätter vilket leder till hög […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-12-20 10:00

Nya scenarier tyder på en fortsatt ökning av covid-19

Spridningen av covid-19 har ökat i Sverige under de senaste veckorna. Enligt nya scenarier från […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-12-15 15:15

Fortsatt kraftigt ökad smittspridning av covid-19, influensa och RS-virus

Spridningen av luftvägsinfektioner i samhället fortsätter att öka enligt Folkhälsomyndighetens övervakning. Myndigheten ser ett ökat […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-12-15 15:15

Fortsatt kraftigt ökad smittspridning av covid-19, influensa och RS-virus

Spridningen av luftvägsinfektioner i samhället fortsätter att öka enligt Folkhälsomyndighetens övervakning. Myndigheten ser ett ökat […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-12-12 12:59

Spridningen av vinterkräksjuka är igång

Säsongen för vinterkräksjuka är nu igång. Både i samhället och inom vården väntas en ökning […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-12-12 12:59

Spridningen av vinterkräksjuka är igång

Säsongen för vinterkräksjuka är nu igång. Både i samhället och inom vården väntas en ökning […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-12-09 14:14

Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus ökar kraftigt

Spridningen av luftvägsinfektioner ökar nu kraftigt i samhället, och det är viktigt att den som […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-12-09 14:14

Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus ökar kraftigt

Spridningen av luftvägsinfektioner ökar nu kraftigt i samhället, och det är viktigt att den som […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-12-02 12:59

Folkhälsomyndigheten vill ha öppenvårdens hjälp att följa smittläget för influensa

Med hjälp av ett enkelt prov i näsan på patienter med luftvägssymtom kan öppenvården hjälpa […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-12-02 12:59

Folkhälsomyndigheten vill ha öppenvårdens hjälp att följa smittläget för influensa

Med hjälp av ett enkelt prov i näsan på patienter med luftvägssymtom kan öppenvården hjälpa […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-12-02 12:53

Viktigt att vaccinera sig nu när spridningen av covid-19 ökar

Folkhälsomyndighetens senaste statistik visat att antalet rapporterade fall av covid-19 har legat på en högre […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-12-02 12:53

Viktigt att vaccinera sig nu när spridningen av covid-19 ökar

Folkhälsomyndighetens senaste statistik visat att antalet rapporterade fall av covid-19 har legat på en högre […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-11-28 9:59

Risk för intensiv influensasäsong – hög tid att vaccinera sig

Spridningen av influensa tilltar i Europa och antalet fall ökar även i Sverige. Under vintern […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-11-28 9:59

Risk för intensiv influensasäsong – hög tid att vaccinera sig

Spridningen av influensa tilltar i Europa och antalet fall ökar även i Sverige. Under vintern […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-11-18 7:59

Antibiotikaveckan uppmärksammar vikten av brett samarbete i kampen mot antibiotikaresistens

Den 18 november inleds den internationella antibiotikaveckan – World Antimicrobial Awareness Week. Ett huvudtema är […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-11-18 7:59

Antibiotikaveckan uppmärksammar vikten av brett samarbete i kampen mot antibiotikaresistens

Den 18 november inleds den internationella antibiotikaveckan – World Antimicrobial Awareness Week. Ett huvudtema är […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-11-14 7:59

Rapport: Så kan tillgången till äldre antibiotika stärkas

Brister i tillgång till antibiotika kan utgöra allvarliga hinder för ansvarsfull antibiotikabehandling – och en […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-11-14 7:59

Rapport: Så kan tillgången till äldre antibiotika stärkas

Brister i tillgång till antibiotika kan utgöra allvarliga hinder för ansvarsfull antibiotikabehandling – och en […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-11-11 10:59

Epidemistart för årets säsong av RS-virus

Antalet rapporterade fall av RS-virus ökar och Folkhälsomyndigheten gör nu bedömningen att vintersäsongens epidemi har […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-11-07 7:59

Nu drar vaccinationerna mot säsongsinfluensa igång

Den allmänna vaccinationen mot säsongsinfluensa startar den 8 november. Under de fyra första veckorna kommer […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-11-02 12:59

Vaccinationer med Nuvaxovid pausas för personer 30 år och yngre

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att det proteinbaserade covid-19-vaccinet Nuvaxovid inte ges till personer som är 30 år […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-10-24 10:59

Världen är nära att utrota polio men har en bit kvar

Arbetet för att utrota polio pågår på olika sätt över hela världen. Även i länder […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-10-20 11:00

Folkhälsomyndigheten presenterar nya scenarier för spridningen av covid-19

Enligt Folkhälsomyndighetens nya scenarier kan spridningen av covid-19 åter komma att öka under hösten. Detta […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-10-11 6:26

Stickprov visar fortsatt höga nivåer av SARS-CoV-2 i befolkningen

En stickprovsundersökning i slutet på september visar att nivåerna av SARS-CoV-2 i befolkningen var på […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-10-05 7:04

Påfyllnadsdos mot covid-19 viktig för så hög skyddseffekt som möjligt bland äldre

Den fjärde vaccindosen mot covid-19 ger personer som är 65 år och äldre ett högt […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-09-30 6:38

Rekommendation om allmän vaccination mot covid-19 för barn 12–17 år tas bort

Den allmänna rekommendationen till grundfriska barn i åldrarna 12–17 år om att vaccinera sig mot […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-09-16 9:53

De bekräftade fallen av covid-19 ökar något på nationell nivå

Under vecka 36 ökade antalet bekräftade fall av covid-19 i landet med 13 procent jämfört […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-09-08 14:52

Bekräftade fall av covid-19 kvar på samma nivå

Antalet bekräftade fall av covid-19 låg under vecka 35 kvar på samma nivå nationellt som […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-09-01 13:32

Fortsatt nedgång av bekräftade fall av covid-19

Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att minska. Under vecka 34 rapporterades en nedgång i […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-08-26 5:59

Dags för påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19

Från och med den 1 september rekommenderas personer som är 65 år eller äldre att […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-08-25 11:59

Liten minskning av antal bekräftade fall av covid-19

Under vecka 33 minskade antalet bekräftade fall av covid-19 i Sverige något jämfört med vecka […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-08-25 9:59

Vaccin mot apkoppor kan ges till fler

Ett nytt sätt att ge vaccinet mot apkoppor gör att vaccinet räcker till fler personer. […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-08-22 11:59

Covid-19 kan komma att öka i början av hösten

Nya scenarier från Folkhälsomyndigheten pekar på en ökad spridning av covid-19 som når sin topp […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-08-22 6:59

Undersökning mäter förekomst och antikroppar mot viruset som orsakar covid-19 i befolkningen

Folkhälsomyndigheten genomför nu en tionde undersökning för att mäta förekomsten av covid-19 i Sveriges befolkning. […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-08-18 13:55

Antalet bekräftade fall av covid-19 i Sverige i stort sett oförändrat

De bekräftade fallen av covid-19 under vecka 32 ligger kvar på samma nivå som föregående […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-08-18 6:59

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot kikhosta för gravida

Gravida rekommenderas nu vaccination mot kikhosta från graviditetsvecka 16. Syftet med vaccinationen är att skydda […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-08-15 6:59

Inför hösten: Vaccinera dig mot covid-19 och stanna hemma när du är sjuk

När många återgår till skolor och arbetsplatser efter lov och semestrar kan vi nu, liksom […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-08-11 12:01

Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att öka i landet

Under vecka 31 ökade de rapporterade fallen av covid-19 något på nationell nivå. Smittspridningen i […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-08-04 11:59

Smittspridningen av covid-19 oförändrad i de flesta regioner

Antalet bekräftade fall av covid-19 i Sverige var under vecka 30 oförändrat på nationell nivå […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-07-28 14:02

Fortsatt ökning av antalet fall av covid-19 i de flesta regioner

Sedan början av juni har Folkhälsomyndigheten sett en ökande smittspridning av covid-19 i Sverige. Den […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-07-28 7:00

Världshepatitdagen uppmärksammar tyst hot mot folkhälsan

Världshälsoorganisationen arbetar för att virussjukdomarna hepatit B och C ska vara eliminerade som folkhälsohot till […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-07-23 18:29

WHO: Utbrottet av apkoppor kräver samordnade insatser internationellt

WHO:s generaldirektör har beslutat att apkoppor ska deklareras som ett internationellt hot mot människors hälsa […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-07-21 12:55

Antalet fall av covid-19 fortsätter öka

Folkhälsomyndigheten ser en fortsatt ökning av covid-19 nationellt, med regionala skillnader. Myndigheten får också signaler […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-07-20 8:41

Sammanställning av vintersjukdomar klar

Smittspridningen av RS-virus, influensa och vinterkräksjuka fortsatte att påverkas av pandemin även under vintersäsongen 2021/2022. […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-07-19 7:59

Begränsat antal vaccindoser mot apkoppor till exponerade personer

Sverige har tilldelats en begränsad mängd doser vaccin som kan användas mot apkoppor. Dessa kommer […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-07-14 12:15

Fler bekräftade fall av covid-19 men ökningstakten avtar

Fallen med covid-19 har blivit fler de senaste fem veckorna, men ökningstakten tycks ha avtagit. […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-07-07 15:10

Antalet bekräftade fall av covid-19 har ökat fyra veckor i rad – men från mycket låga nivåer

Både antalet fall av covid-19 och andelen positiva bland de som provtas för covid-19 ökade […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-07-06 3:59

Ökad risk för IVA-vård med covid-19 kan kopplas till olika typer av bostadsområden

Risken för att behöva intensivvård med covid-19 har under pandemin varit högst i tätbefolkade områden […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-07-01 8:06

Ökningen av bekräftade covid-19-fall fortsätter

Antalet fall av covid-19 fortsatte att öka i Sverige under vecka 25 och ökningen förväntas […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-06-27 10:59

Förslag om anmälningsplikt för att motverka legionellasmitta från kyltorn

Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten föreslår att en anmälningsplikt införs för kyltorn för att motverka och förebygga […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-06-23 11:59

Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att öka i Sverige

Under vecka 24 fortsatte antalet fall av covid-19 att öka. Troligen bidrar en undergrupp till […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-06-21 6:14

Pandemin har påverkat både antibiotikaförsäljningen och antibiotikaresistensen

Precis som under 2020 har covid-19-pandemin inneburit att både antibiotikaförsäljningen och antalet fall av anmälningar […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-06-20 12:00

Nya scenarier tyder på att spridningen av covid-19 kan öka

Nya scenarier från Folkhälsomyndigheten tyder på en låg spridning av covid-19 under de närmaste månaderna, […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-06-17 6:30

Liten ökning av antalet bekräftade covid-19-fall i Sverige

Antalet bekräftade fall av covid-19 ökade vecka 23, delvis beroende på efterregistreringar. Men antalet fall […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-06-03 8:48

Antalet bekräftade covid-19-fall fortsätter att minska i Sverige

Pandemin är inte över, men de bekräftade covid-19-fallen fortsatte att minska på nationell nivå under […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-06-02 7:16

Fjärde vaccindos mot covid-19 förstärker skyddet mot allvarlig sjukdom och död

Bland personer över 65 år så ökar en fjärde vaccindos mot covid-19 skyddseffekten mot att […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-05-25 15:45

Ytterligare ett fall av apkoppor i Sverige

Ytterligare ett fall av apkoppor har bekräftats i Sverige. Det är en person boende i […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-05-24 6:59

Nya rekommendationer inför höstens vaccinationer mot covid-19

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om rekommendationer för vaccination mot covid-19, gällande från den 1 september. […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-05-20 7:41

Minskningen av bekräftade covid-19-fall fortsätter på nationell nivå

Antalet bekräftade covid-19-fall fortsatte att minska på nationell nivå under vecka 19. De senaste tre […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-05-19 9:24

Ett fall av apkoppor rapporterat i Sverige

En person i region Stockholm har bekräftats smittad med apkoppor. Sjukdomen är mycket ovanlig, men […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-05-13 9:18

De bekräftade fallen av covid-19 fortsätter att minska på nationell nivå

Minskningen av antalet bekräftade covid-19-fall på nationell nivå fortsatte under vecka 18. Av omikron-varianten BA.4 […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-05-10 12:59

Misstänkta fall av hepatit med okänd orsak rapporterade i Sverige

Folkhälsomyndigheten har fått rapporter om nio misstänkta fall av inflammation i levern, akut hepatit, med […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-05-05 15:00

Minskningen av bekräftade covid-19-fall har saktat ner nationellt

Antalet fall av covid-19 fortsatte att minska på nationell nivå under vecka 17. Men takten […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-05-02 11:03

Uppdrag för att stärka tillgången till äldre antibiotika

Det är viktigt att bevara antibiotikan inför framtiden. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket har […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-05-02 9:14

Fortsatt planering för smittskyddsåtgärder mot covid-19

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en beredskapsplan för införande av råd, rekommendationer och […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-04-28 14:08

Minskningen av bekräftade covid-19-fall fortsätter

Uppdaterad statistik visar att fallen av covid-19 i Sverige fortsatte att minska vecka 16. Men […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-04-28 9:00

Stor ökning av antikroppar mot covid-19 hos barn och unga

Den omfattande smittspridningen av covid-19 i vintras, i kombination med att fler barn och unga […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-04-25 10:00

Internationella vaccinationsveckan med fokus på ett långt liv för alla

Vaccin skyddar mot flera svåra sjukdomar och ger oss på så sätt bättre förutsättningar till […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-04-22 7:56

Antalet fall av bekräftad covid-19 fortsätter minska

Antalet fall av bekräftad covid-19 sjönk jämfört med föregående vecka, men spridningen i samhället fortsätter. […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-04-21 12:43

Nytt scenario visar på möjlig ökning av covid-19 under våren

Folkhälsomyndighetens nya scenario visar att fallen av covid-19 kan komma att öka under våren och […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-04-14 10:56

Covid-19 fortsätter spridas i samhället

Under vecka 14 minskade antalet fall av bekräftad covid-19 jämfört med föregående vecka, men spridningen […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-04-08 6:59

Fortsatt minskning av bekräftade covid-19-fall i Sverige

Covid-19 sprids fortfarande i samhället på en betydande nivå, men antalet bekräftade fall av covid-19 […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-04-07 9:48

Säsongen för TBE närmar sig

För personer som vistas i riskområden är det nu hög tid att ta ställning till […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-04-04 7:02

Pandemin fortsatte att påverka andra smittsamma sjukdomar under 2021

Antalet fall i Sverige av flera smittsamma sjukdomar fortsatte att ligga på låga nivåer under […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-04-04 6:00

Fjärde dos vaccin mot covid-19 till alla från 65 år

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som är 65 år och äldre erbjuds en fjärde dos vaccin […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-03-31 13:55

De bekräftade fallen av covid-19 fortsätter att minska nationellt

De bekräftade fallen av covid-19 minskade nationellt under vecka 12. Men det är fortfarande många […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-03-29 10:59

Covid-19 ska fortsatt smittspåras i vård och omsorg

Den 1 april klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Covid-19 är fortsatt […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-03-24 15:13

Fler valde att vaccinera sig under den nationella vaccinationsveckan

Under den nationella vaccinationsveckan som pågick under vecka 11 syntes en tydlig ökning av vaccinationer […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-03-17 13:02

Minskad spridning av covid-19 i Sverige

Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsatte att minska på nationell nivå under vecka 10, men […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-03-10 12:59

Bekräftade fall av covid-19 fortsätter att minska i Sverige

Ny statistik visar att smittspridningen i landet fortsätter att minska. Det är också färre personer […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-03-10 6:59

Nationella vaccinationsveckan för att fler ska välja att vaccinera sig mot covid-19

När Sverige nu gått in i en ny fas i pandemin och allmänna åtgärder för […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-03-08 7:01

Covid-19-vaccinet Nuvaxovid rekommenderas från 18 år

Folkhälsomyndigheten rekommenderar covid-19-vaccinet Nuvaxovid för personer som är 18 år och äldre. Det kompletterar mRNA-vaccinerna […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-03-03 6:59

Inbjudan till pressträff om covid-19, 3 mars

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-02-24 6:59

Inbjudan till pressträff om covid-19, 24 februari

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-02-21 15:10

Covid-19-vaccinet Nuvaxovid rekommenderas från 18 år

Folkhälsomyndigheten rekommenderar covid-19-vaccinet Nuvaxovid för personer som är 18 år och äldre. Det kompletterar mRNA-vaccinerna […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-02-21 10:29

Nya scenarier pekar på minskad spridning av covid-19

Folkhälsomyndighetens nya scenarier pekar på en minskad smittspridning. Det mest sannolika är att den planar […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-02-17 6:59

Inbjudan till pressträff om covid-19, 17 februari

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-02-16 15:55

Malin Grape på Folkhälsomyndigheten blir regeringens ambassadör med fokus på antibiotikaresistens

Malin Grape, enhetschef och biträdande avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, har av regeringen utsetts till AMR-ambassadör. I […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-02-14 13:03

Nytt nationellt vaccinationsprogram mot pneumokockinfektion för personer i riskgrupper

Det första nationella vaccinationsprogrammet för personer i riskgrupper införs snart i Sverige. Folkhälsomyndighetens målsättning är […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-02-14 8:00

Undersökning för att mäta förekomst av covid-19 och antikroppar mot SARS-CoV-2

Folkhälsomyndigheten genomför nu en nionde nationell undersökning för att mäta förekomsten av virus kopplat till […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-02-14 7:00

Andra påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 rekommenderas till personer som är 80 år och äldre

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en andra påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 till personer som bor på SÄBO, har […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-02-10 6:59

Inbjudan till pressträff om covid-19, 10 februari

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-02-09 7:00

Pandemin med covid-19 går in i en ny fas

Den 9 februari 2022 tas de flesta åtgärderna mot covid-19 bort, och pandemin har gått […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-02-08 8:59

Fortsatt ökning av antikroppar mot covid-19 under hösten

Vaccinationerna mot covid-19 under hösten 2021 resulterade i en fortsatt ökning av andelen i befolkningen […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-02-03 12:00

Inbjudan till pressträff om covid-19, 3 februari

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-02-03 7:29

De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari

Den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom jämfört […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-02-01 10:50

Försäljningen av antibiotika ökade under sista kvartalet 2021

Under sista kvartalet förra året ökade försäljninge­­n av antibiotika på recept med 14,7 procent jämfört […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-01-31 16:51

Påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 rekommenderas tidigast efter tre månader

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 ges från det att minst tre månader […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-01-27 14:07

Ingen allmän vaccination mot covid-19 bland barn 5-11 år

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte en allmän vaccination mot covid-19 för barn 5–11 år. Allmän vaccination mot […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-01-27 6:59

Inbjudan till pressträff om covid-19, 27 januari

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-01-26 12:09

Flera åtgärder mot covid-19 bedöms kunna avvecklas 9 februari

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt mycket omfattande och har lett till hög sjukfrånvaro som riskerar […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-01-24 11:59

Folkhälsomyndigheten har nu ansvar för att följa upp regeringens hbtqi-handlingsplan

Med start 2022 har Folkhälsomyndigheten i uppdrag att följa upp regeringens handlingsplan för hbtqi-personer med […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-01-21 13:27

Personer med allvarlig immunbrist rekommenderas påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 tidigare

Vuxna personer med allvarlig immunbrist rekommenderas nu att erbjudas påfyllnadsdosen av vaccin mot covid-19 tre […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-01-21 8:08

Ny nationell handlingsplan mot antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är ett hot mot både människors och djurs hälsa. Nu finns en uppdaterad tvärsektoriell […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-01-20 13:23

Mycket hög smittspridning av covid-19 kräver anpassade förhållningsregler och prioriterad testning

För att minska frånvaron av personal i många verksamheter när spridningen av covid-19 är mycket […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-01-20 6:59

Inbjudan till pressträff om covid-19, 20 januari

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-01-13 12:59

Uppdaterade scenarier tyder på ytterligare ökad smittspridning av covid-19

Folkhälsomyndighetens uppdaterade scenarier tyder på att smittspridningen fortsätter att öka kraftigt och når sin topp […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-01-13 12:00

Inbjudan till pressträff om covid-19, 13 januari

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-01-12 15:04

Påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 tidigast efter fem månader

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 ges från fem månader efter den tidigare dosen. […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-01-10 11:15

Fler åtgärder införs mot den ökade smittspridningen av covid-19

Smittspridningen i landet ökar kraftigt och läget inom hälso- och sjukvården är mycket ansträngt. Allvarlig […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-01-07 15:28

Inför skolstarten

Folkhälsomyndigheten bedömer att principen om närundervisning fortsatt ska gälla för barn och unga vid skolstarten […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2022-01-05 6:59

Inbjudan till pressträff om covid-19, 5 januari

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-12-29 13:15

Fortsatt ökad smittspridning

Trots eftersläpning i rapporteringen under julhelgen ökade antalet bekräftade fall av covid-19 under vecka 51. […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-12-23 12:52

Nya föreskrifter om resor från 28 december

Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter om resor börjar gälla från och med den 28 december 2021. För […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-12-22 6:59

Inbjudan till pressträff om covid-19, 22 december

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-12-21 9:30

Barn inom särskilda grupper 5–11 år rekommenderas vaccin mot covid-19

Barn inom särskilda grupper som är extra känsliga för luftvägsinfektioner rekommenderas vaccin mot covid-19 från […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-12-21 7:59

Ny studie: Ovanligt med resistens mot viktig antibiotika hos campylobacter

Den viktigaste antibiotikan fungerar fortfarande bra för att behandla patienter som blivit svårt sjuka i […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-12-17 7:59

Hög andel med antikroppar mot SARS-CoV-2 bland personer födda 1944

En studie gjord i november i år visar att 96,4 procent bland personer födda 1944 […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-12-16 12:00

Inbjudan till pressträff om covid-19, 16 december

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-12-16 9:14

Skärpta krav vid inresa till Sverige

Med anledning av den tilltagande smittspridningen och den ökade belastningen på vården skärper Folkhälsomyndigheten rekommendationen […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-12-10 13:21

Säsongens influensaepidemi igång – hög tid för personer i riskgrupp att vaccinera sig

Influensaepidemin är igång för säsongen och det finns risk att den blir intensiv. Det är […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-12-09 6:59

Inbjudan till pressträff om covid-19, 9 december

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-12-07 15:41

Nya åtgärder för att begränsa spridning av covid-19

Folkhälsomyndigheten inför nya råd och rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19 i samhället och […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-12-06 13:00

Spridningen av vinterkräksjuka är igång

Spridningen av vinterkräksjuka är igång för säsongen. Det visar antalet sökningar på 1177 Vårdguiden och […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-12-02 12:00

Inbjudan till pressträff om covid-19, 2 december

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-12-02 7:29

Förslag till nya åtgärder vid ökad smittspridning

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag med förslag till nya åtgärder som […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-11-30 14:42

Utvidgad testning för inresande till Sverige från länder utanför Norden

Med anledning av att omikron, den nya virusvarianten av SARS-CoV-2, upptäcks i allt fler länder […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-11-30 13:08

Fler fall av omikronvarianten i Sverige

Två ytterligare fall av omikronvarianten har konstaterats i Stockholm. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen noga och fortsätter […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-11-29 16:20

Ny virusvariant av SARS-CoV-2 även i Sverige

Den nya virusvarianten av SARS-CoV-2, som fått namnet omikron, har konstaterats även i Sverige hos […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-11-26 18:20

Rekommendationer vid inresa från vissa länder i södra Afrika

Folkhälsomyndigheten uppdaterar från och med den 26 november sina inreserekommendationer med anledning av den nya […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-11-26 14:41

Beslutade åtgärder för att motverka ökad smittspridning och vårdbelastning

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd för vissa miljöer där många människor […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-11-26 9:44

Nu söker Folkhälsomyndigheten läkare för att hålla koll på covid-19 och influensaläget

Folkhälsomyndigheten följer noggrant hur covid-19 och influensa sprids i landet. Ett enkelt näsprov kan bidra […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-11-25 7:59

Ny vägledning om smittspårning av objektburen smitta

Folkhälsomyndigheten publicerar nu en ny vägledning till kommunerna som ska fungera som ett stöd i […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-11-25 6:59

Inbjudan till pressträff om covid-19, 25 november

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-11-24 16:10

Förhållningsregler till den som bor med en person som har covid-19

Alla som delar hushåll med en person som har covid-19 ska stanna hemma i sju […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-11-24 7:01

Viktigt att arbetet med att vaccinera mot covid-19 fortsätter i snabb takt

Folkhälsomyndigheten har beslutat om rekommendationer för regionernas prioriteringar för vaccinationsarbetet framöver. Påfyllnadsdos rekommenderas till alla […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-11-23 8:21

Förslag på åtgärder mot covid-19 vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett förslag på smittskyddsåtgärder att gälla från den 1 december. Åtgärderna […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-11-18 12:00

Inbjudan till pressträff om covid-19, 18 november

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-11-18 9:55

Samarbete över gränserna krävs för fungerande antibiotika även i framtiden

Spridning av antibiotikaresistenta bakterier är ett hot mot folkhälsan jorden runt. Den 18 november går […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-11-17 14:29

Nya åtgärder för att minska spridning av covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar regionerna att alla i förskoleklass eller äldre, och som får symtom på covid-19, […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-11-17 11:46

Testning för covid-19 rekommenderas för alla med symtom

Från och med den 22 november rekommenderar Folkhälsomyndigheten att regionerna erbjuder testning för covid-19 av […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-11-11 12:00

Inbjudan till pressträff om covid-19, 11 november

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-11-10 12:59

Fortsatt stor spridning av RS-virus – viktigt skydda de yngsta

Antalet fall av RS-virus bland spädbarn ligger fortfarande mycket högt jämfört med tidigare säsonger. Att […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-11-10 12:00

Påfyllnadsdos tidigast efter fem månader för personer som är 65 år och äldre

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 ges från det att det har gått […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-11-04 12:00

Inbjudan till pressträff om covid-19, 4 november

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-11-04 8:59

Nu börjar vaccinationerna mot säsongsinfluensa

I år startar de allmänna vaccinationerna mot säsongsinfluensan den 9 november, och under de två […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-11-04 7:59

Uppföljande studie om antikroppar mot SARS-CoV-2 bland äldre

I Göteborg genomförs en andra studie för att mäta förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 hos […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-11-01 15:12

Skydda dig själv och andra – uppdaterade rekommendationer om covid-19

Från den 1 november gäller nya rekommendationer för den som får symtom på luftvägsinfektion. Råd […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-11-01 0:00

Träna gärna men gör det säkert

Idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men vissa försiktighetsåtgärder bör vidtas för att minska risken för […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-11-01 0:00

Grundläggande hygienrutiner viktigast för att skydda äldre inom omsorgen

Folkhälsomyndigheten har sammanställt de insatser som är viktigast för att skydda personer som tas omhand […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-11-01 0:00

Körer får rekommendationer om mer smittsäker verksamhet

Folkhälsomyndigheten publicerar nu rekommendationer som vänder sig till körledare, körsångare och andra berörda som behöver […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-11-01 0:00

Flera utbrott av covid-19 inom idrottslag och i samband med tävlingar

Efter utbrott av covid-19 i sportsammanhang påminner Folkhälsomyndigheten om att det är viktigt att utövare […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-11-01 0:00

Begränsa ditt umgänge till en mindre krets under storhelgerna

Jul- och nyårshelgerna är vanligtvis en tid då vi ökar vårt umgänge och träffar många. […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-11-01 0:00

Rekommendationer för minskad risk för smittspridning i handeln

Från och med den 23 december bör bland annat butiker, köpcentra och träningsanläggningar bestämma ett […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-11-01 0:00

Planera för säkra aktiviteter under sportlovet

Smittspridningen av covid-19 är fortfarande omfattande. Under sportlovet är det fortsatt viktigt att begränsa antalet […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-11-01 0:00

Organiserade idrottsaktiviteter möjliggörs även för gymnasieungdomar

Nu öppnar Folkhälsomyndigheten upp för att även äldre ungdomar som är födda 2002 eller senare […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-11-01 0:00

Skyddet av vaccin mot covid-19 öppnar för vissa lättnader för de äldsta

Både antalet sjukdomsfall och antalet dödsfall har minskat bland personer som bor på särskilda boenden […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-11-01 0:00

Barn och unga kan spela matcher utomhus

Folkhälsomyndigheten har beslutat att göra enstaka matcher och tävlingar utomhus möjliga för barn och unga […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-11-01 0:00

Det här gäller kring covid-19 från 29 september

Folkhälsomyndighetens föreskrifter, råd och rekommendationer riktade mot verksamheter tas bort den 29:e september. Uppmaningen att […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-11-01 0:00

Nu finns information till arrangörer av evenemang

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang för färre än 500 […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-11-01 0:00

Barn och unga med symtom på covid-19 rekommenderas PCR-testning för snabbare återgång till skolan

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en ny vägledning till stöd för regionerna i deras arbete med […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-11-01 0:00

Anpassning av smittskyddsåtgärder påbörjas 1 juni

Smittspridningen är fortsatt nationellt hög och rådet om att hålla avstånd och att begränsa sitt […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-10-31 22:00

Anpassade rekommendationer efter vaccination

På särskilda boenden och inom hemtjänsten är vaccinationstäckningen nu god. Många äldre utanför dessa miljöer […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-10-29 4:00

Behandling med smalt antibiotikum gav lägre resistens i tarmen hos sjukhuspatienter

Behandling med temocillin, antibiotika med smalt spektrum, gav färre antibiotikaresistenta bakterier i tarmens bakterieflora jämfört […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-10-29 4:00

Behandling med smalt antibiotikum gav lägre resistens i tarmen hos sjukhuspatienter

Behandling med temocillin, antibiotika med smalt spektrum, gav färre antibiotikaresistenta bakterier i tarmens bakterieflora jämfört […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-10-28 11:59

Antikroppar mot covid-19 fortsätter öka

Den höga vaccinationstäckningen har resulterat i att en stor andel av befolkningen nu har antikroppar […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-10-28 11:59

Förändrad rekommendation om testning för covid-19 efter utlandsvistelse

Vaccinerade som reser in i Sverige rekommenderas att testa sig om de får symtom inom […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-10-28 11:59

Antikroppar mot covid-19 fortsätter öka

Den höga vaccinationstäckningen har resulterat i att en stor andel av befolkningen nu har antikroppar […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-10-28 11:59

Förändrad rekommendation om testning för covid-19 efter utlandsvistelse

Vaccinerade som reser in i Sverige rekommenderas att testa sig om de får symtom inom […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-10-28 5:59

Inbjudan till pressträff om covid-19, 28 oktober

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-10-27 12:15

Påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 rekommenderas till fler grupper

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 65 år och äldre, samt personal på SÄBO och […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-10-27 12:15

Påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 rekommenderas till fler grupper

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 65 år och äldre, samt personal på SÄBO och […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-10-22 9:41

Världspoliodagen 2021: Vägen mot en poliofri värld

Den avslutande fasen av arbetet med att utrota polio har inletts och målet är en […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-10-22 9:41

Världspoliodagen 2021: Vägen mot en poliofri värld

Den avslutande fasen av arbetet med att utrota polio har inletts och målet är en […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-10-21 11:00

Inbjudan till pressträff om covid-19, 21 oktober

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-10-21 10:53

Fortsatt rekommendation om Comirnaty till alla födda 1991 och senare

Folkhälsomyndigheten har beslutat att även fortsättningsvis rekommendera Pfizer/Biontechs vaccin mot covid-19, Comirnaty, till alla födda […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-10-21 10:53

Fortsatt rekommendation om Comirnaty till alla födda 1991 och senare

Folkhälsomyndigheten har beslutat att även fortsättningsvis rekommendera Pfizer/Biontechs vaccin mot covid-19, Comirnaty, till alla födda […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-10-21 8:59

Vaccination av vuxna och ungdomar mot covid-19 skyddar även barn och unga

Fortsatt vaccinering av vuxna och ungdomar mot covid-19 är viktigt för att skydda barn och […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-10-21 8:59

Vaccination av vuxna och ungdomar mot covid-19 skyddar även barn och unga

Fortsatt vaccinering av vuxna och ungdomar mot covid-19 är viktigt för att skydda barn och […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-10-21 8:04

Fortsatt smittspridning i Folkhälsomyndighetens nya scenarier för covid-19

Nya scenarier pekar på en fortsatt smittspridning under hösten och vintern. För att den ska […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-10-21 8:04

Fortsatt smittspridning i Folkhälsomyndighetens nya scenarier för covid-19

Nya scenarier pekar på en fortsatt smittspridning under hösten och vintern. För att den ska […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-10-14 11:59

Rekommendationer till allmänheten om att stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion

Alla barn och vuxna rekommenderas att stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion. Ovaccinerade personer rekommenderas […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-10-14 11:59

Uppdaterade rekommendationer om testning

Folkhälsomyndigheten uppdaterar sina testrekommendationer den 1 november för att fokusera på miljöer och grupper där […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-10-14 11:59

Rekommendationer till allmänheten om att stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion

Alla barn och vuxna rekommenderas att stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion. Ovaccinerade personer rekommenderas […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-10-14 11:59

Uppdaterade rekommendationer om testning

Folkhälsomyndigheten uppdaterar sina testrekommendationer den 1 november för att fokusera på miljöer och grupper där […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-10-14 5:59

Inbjudan till pressträff om covid-19, 14 oktober

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-10-12 5:59

Åttonde nationella undersökningen för att mäta förekomst av covid-19

Folkhälsomyndigheten genomför nu en åttonde nationell undersökning för att mäta förekomsten av covid-19 i Sverige. […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-10-12 5:59

Åttonde nationella undersökningen för att mäta förekomst av covid-19

Folkhälsomyndigheten genomför nu en åttonde nationell undersökning för att mäta förekomsten av covid-19 i Sverige. […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-10-08 8:41

Intensiv och tidig start för RS-virus

Många fall av RS-virus bland spädbarn rapporteras nu in till Folkhälsomyndigheten. En ytterligare ökning förväntas […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-10-08 8:41

Intensiv och tidig start för RS-virus

Många fall av RS-virus bland spädbarn rapporteras nu in till Folkhälsomyndigheten. En ytterligare ökning förväntas […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-10-07 5:59

Inbjudan till pressträff om covid-19, 7 oktober

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-10-06 10:59

Användningen av Modernas vaccin mot covid-19 pausas för alla som är födda 1991 och senare

Folkhälsomyndigheten har beslutat att pausa användningen av Modernas vaccin Spikevax, för alla som är födda […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-10-06 10:59

Användningen av Modernas vaccin mot covid-19 pausas för alla som är födda 1991 och senare

Folkhälsomyndigheten har beslutat att pausa användningen av Modernas vaccin Spikevax, för alla som är födda […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-10-06 7:59

Nya resultat från undersökning av förekomsten av covid-19 hos barn och unga

Ett stickprov bland Sveriges barn och unga från mitten av september visar att uppskattningsvis 0,4 […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-10-06 7:59

Nya resultat från undersökning av förekomsten av covid-19 hos barn och unga

Ett stickprov bland Sveriges barn och unga från mitten av september visar att uppskattningsvis 0,4 […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-10-01 15:46

Halv dos av Modernas vaccin mot covid-19 rekommenderas som påfyllnadsdos

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som får påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 vaccineras med en halv […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-10-01 15:46

Halv dos av Modernas vaccin mot covid-19 rekommenderas som påfyllnadsdos

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som får påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 vaccineras med en halv […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-09-30 5:59

Inbjudan till pressträff om covid-19, 30 september

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-09-29 8:14

Det här gäller kring covid-19 från 29 september

Folkhälsomyndighetens föreskrifter, råd och rekommendationer riktade mot verksamheter tas bort den 29:e september. Uppmaningen att […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-09-29 8:14

Det här gäller kring covid-19 från 29 september

Folkhälsomyndighetens föreskrifter, råd och rekommendationer riktade mot verksamheter tas bort den 29:e september. Uppmaningen att […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-09-28 14:14

Påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 till alla som är 80 år och äldre

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer med ökad risk för svår covid-19 erbjuds en påfyllnadsdos vaccin mot […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-09-28 14:14

Påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 till alla som är 80 år och äldre

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer med ökad risk för svår covid-19 erbjuds en påfyllnadsdos vaccin mot […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-09-28 9:30

Nu kan media återigen vara med på plats på pressträffarna varje torsdag

Från och med torsdagen den 30 september är journalister som bevakar de myndighetsgemensamma pressträffarna välkomna […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-09-28 9:30

Nu kan media återigen vara med på plats på pressträffarna varje torsdag

Från och med torsdagen den 30 september är journalister som bevakar de myndighetsgemensamma pressträffarna välkomna […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-09-23 5:59

Inbjudan till pressträff om covid-19, 23 september

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-09-20 14:58

Barn 12 till 15 år kan få vaccination mot covid-19 från oktober

Barn från 12 års ålder kommer erbjudas vaccination mot covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att regionerna […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-09-20 14:58

Barn 12 till 15 år kan få vaccination mot covid-19 från oktober

Barn från 12 års ålder kommer erbjudas vaccination mot covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att regionerna […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-09-16 11:29

Ovaccinerade bör fortsätta vara försiktiga efter den 29 september

Folkhälsomyndigheten bedömer att de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 kan […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-09-16 11:29

Ovaccinerade bör fortsätta vara försiktiga efter den 29 september

Folkhälsomyndigheten bedömer att de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 kan […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-09-16 11:24

Allmän vaccination mot covid-19 från 12 år

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder i Sverige, […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-09-16 5:59

Inbjudan till pressträff om covid-19, 16 september

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-09-15 12:14

Vaccination av vård- och omsorgspersonal viktigt för patientsäkerheten

Folkhälsomyndigheten uppmanar arbetsgivare att intensifiera ansträngningarna för att personal som arbetar nära personer över 70 […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-09-09 13:07

Många barn med luftvägsinfektioner men liten andel har covid-19

Just nu har många barn och unga symtom på luftvägsinfektioner som snuva och hosta. Men […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-09-09 5:59

Inbjudan till pressträff om covid-19, 9 september

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-09-07 13:17

Många restriktioner tas bort den 29 september

Folkhälsomyndigheten bedömer att planen för avveckling av restriktioner som infördes på grund av covid-19 kan […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-09-02 13:12

Viktigt att vaccinationstäckningen fortsätter öka bland personal i skola, vård och omsorg

Medarbetare inom skola, vård och omsorg har vaccinerat sig mer eller i lika hög grad […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-09-02 10:59

Inbjudan till pressträff om covid-19, 2 september

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-08-31 6:59

Förlängd rekommendation om testning för covid-19 efter utlandsvistelse

Smittspårning visar att personer med covid-19 fortfarande reser in i landet. Därför förlänger Folkhälsomyndigheten rekommendationen […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-08-26 11:59

Få vaccinerade blir allvarligt sjuka i covid-19

I takt med att fler personer i befolkningen vaccineras mot covid-19 så ökar även antalet […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-08-26 5:59

Inbjudan till pressträff om covid-19, 26 augusti 2021

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-08-26 5:59

Extra dos vaccin mot covid-19 rekommenderas vid immunbrist

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att en extra dos vaccin mot covid-19 kan ges till personer som har […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-08-25 5:59

Minskad antibiotikaförsäljning och rapporterad antibiotikaresistens under pandemin 2020

Under pandemiåret 2020 uppnåddes för första gången det nationella målet för antalet antibiotikarecept i befolkningen, […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-08-23 7:35

Ökning av sjukdomsfall med campylobacterinfektion

De senaste veckorna har det skett en ökning av antalet personer som har insjuknat i […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-08-23 7:29

Nya scenarier pekar på ökad smittspridning av covid-19 i höst

Folkhälsomyndighetens nya scenarier pekar på en ökad smittspridning av covid-19 under hösten. De viktigaste orsakerna […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-08-19 12:14

Stort intresse för vaccination bland unga

På torsdagen redovisar Folkhälsomyndigheten nya siffror för vaccinationstäckning i den yngsta målgruppen. Statistiken visar att […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-08-19 5:59

Inbjudan till pressträff om covid-19, 19 augusti 2021

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-08-17 11:59

Färre äldre oroliga för att söka vård

Varannan person var under våren 2020 orolig för att inte få vård under covid-19-pandemin. Bland […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-08-03 6:07

Tredje dos mot covid-19 troligen nästa år

Nästa år kommer sannolikt en större andel av befolkningen att erbjudas en påfyllnadsdos av vaccin […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-07-30 6:59

Ökning från låga nivåer av covid-19 i stora delar av landet

Smittspridningen av covid-19 ökar nu i stora delar av Sverige men ligger fortfarande på låga […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-07-28 7:00

Fortsatt minskning av hepatit B och C i Sverige

Världshälsoorganisationen WHO har utsett den 28 juli till Världshepatitdagen, för att årligen globalt uppmärksamma virala […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-07-23 9:19

Användning av AstraZenecas vaccin avvecklas

Huvuddelen av gruppen 65 år och äldre är nu fullvaccinerade och Folkhälsomyndigheten har beslutat att […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-07-23 7:00

Smittspridningen ökar i storstadsregionerna från låga nivåer

Smittspridningen av covid-19 ökar i storstadsregionerna men ligger fortfarande på en låg nivå nationellt. Även […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-07-22 9:30

Sommarvärmen ökar risken för vibrioinfektioner

Vattentemperaturen stiger just nu i sjöar och hav där vi badar. Vid temperaturer över 20 […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-07-20 11:00

Antikroppar mot covid-19 ökar i alla grupper

I Folkhälsomyndighetens återkommande undersökningar i olika grupper i befolkningen konstateras att mer än hälften nu […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-07-16 7:00

Ökad smittspridning av covid-19 i flera länder men fortsatt låg nivå i Sverige

Smittspridningen av covid-19 har ökat i flera länder men i Sverige ligger antalet fall sedan […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-07-14 12:15

Över 70 procent av Sveriges vuxna befolkning har fått vaccin mot covid-19

Nu har över 70 procent av alla som är 18 år och äldre i Sverige […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-07-14 7:00

Vaccination mot covid-19 för ungdomar kan starta i augusti

Ungdomar som är födda 2005 eller tidigare kan erbjudas vaccination mot covid-19 i Sverige från […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-07-12 13:04

Ytterligare anpassningar av smittskyddsåtgärder den 15 juli

Folkhälsomyndigheten bedömer att fler av de föreslagna anpassningarna av smittskyddsåtgärderna för nivå 2 kan genomföras […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-07-08 14:54

Deltavarianten fortsätter att öka sin andel i Sverige

Det totala antalet fall av covid-19 ligger på en fortsatt låg nivå. Samtidigt utgör deltavarianten […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-07-01 12:04

Låg smittspridning väntas i sommar

Nya scenarier indikerar att smittspridningen av viruset som orsakar covid-19 förväntas vara låg under sommaren, […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-07-01 11:59

Viljan att vaccinera sig mot covid-19 lika hög bland unga som bland vuxna

Den tredje mätningen av inställningen till vaccination mot covid-19 visar fortsatt att nio av tio […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-06-24 11:59

Hög vaccinationsvilja bland utrikesfödda

En ny rapport från Folkhälsomyndigheten visar att viljan för vaccination mot covid-19 är hög i […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-06-24 11:00

Inbjudan till pressträff om covid-19, 24 juni 2021

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-06-23 6:00

Rekommendationer för den som rest utomlands och återkommer till Sverige

För de som reser utomlands nu under sommaren är det viktigt att följa de smittskyddsrekommendationer […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-06-22 12:06

Fortsatt minskning av antalet covid-19-fall

Antalet fall av covid-19 har minskat ytterligare i Sverige. Fördröjning i inrapporteringen gör att statistiken […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-06-22 11:14

Vaccination mot covid-19 erbjuds från 16 års ålder

Även ungdomar som är 16 och 17 år ska erbjudas vaccination mot covid-19 i Sverige, […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-06-18 12:21

Nu får Folkhälsomyndigheten större ansvar för statistik

Regeringen har beslutat att ämnesområdet Folkhälsa blir ett ämnesområde inom den officiella statistiken i Sverige, […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-06-17 5:59

Inbjudan till pressträff om covid-19, 17 juni 2021

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-06-16 11:53

Försenad statistik om covid-19

Ingen uppdaterad statistik om covid-19 i Sverige publiceras de närmaste dagarna. Orsaken är att databasen […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-06-16 7:59

Allmänna råd om allas ansvar förlängs till 30 september

Folkhälsomyndigheten har förlängt de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 till […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-06-15 13:15

Undervisning på plats i skolan för barn och unga från terminsstart i höst

För barn och unga blir undervisning på plats i skolan huvudregeln från terminsstart i höst. […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-06-15 11:59

Antalet fall av covid-19 fortsätter nedåt

Antalet anmälda fall av covid-19 i Sverige fortsätter att minska. Det visar den senaste veckans […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-06-14 14:46

Publik i sektioner kan göra större evenemang möjliga enligt förslag

En uppdelning av publik och besökare i sektioner som skiljs åt kan göra det möjligt […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-06-14 12:11

Över hälften av Sveriges vuxna befolkning har fått vaccin mot covid-19

Nu har 51 procent av alla som är 18 år och äldre fått minst en […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-06-14 11:59

Databasen SmiNet tillfälligt stängd

Databasen SmiNet, som används för att lagra anmälningar om smittsamma sjukdomar, är tillfälligt stängd av […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-06-14 7:59

Låga nivåer av antikroppar innan vaccination bland personer födda 1944

En studie gjord i mars månad, innan den breda vaccinationen mot covid-19 startade, visar att […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-06-10 12:19

Ökad förekomst av deltavarianten föranleder smittskyddsåtgärder

Ett ökat antal fall av den så kallade deltavarianten av SARS-CoV-2 har upptäckts i Sverige. […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-06-10 11:59

Vaccinationstäckningen ökar bland utrikesfödda

Utrikesfödda i åldrarna 60-64 år vaccinerar sig i lägre grad än svenskfödda. Men ny statistik […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-06-10 9:54

Podd i åtta avsnitt om vaccination mot covid-19

Denna vecka sänds det första avsnittet av Vaccinpodden, en podd för allmänheten i åtta avsnitt. […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-06-10 7:29

Utebliven säsong för influensa och vinterkräksjuka

Det blev ingen säsong i år för influensa, RS-virus och calicivirus som annars brukar spridas […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-06-10 5:59

Inbjudan till pressträff om covid-19, 10 juni 2021

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-06-09 6:59

Välbehandlad hiv ökar inte risken för allvarlig covid-19

För personer som lever med en välbehandlad hivinfektion ökar inte risken för allvarlig covid-19. Det […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-06-08 12:42

Nedgången av covid-19-fall fortsätter

Antalet fall av covid-19 fortsätter minska nationellt. Det visar även den senaste veckans inrapportering i […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-06-03 11:59

Fortsatt nedgång av covid-19-fall

Trenden med snabbt minskande antal fall av covid-19 fortsätter. Det visar den senaste veckans inrapporterade […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-06-03 7:59

Bra deltagande i svenska HALT 2020 – trots pandemin

Trots de stora utmaningar som pandemin inneburit för verksamheter inom vård och omsorg deltog 112 […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-06-03 5:59

Inbjudan till pressträff om covid-19, 3 juni 2021

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-06-01 16:29

Uppdaterad information om SmiNet till användare

Databasen SmiNet är i gång igen efter driftstopp på grund av ett intrångsförsök. Från och […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-05-31 13:33

Nästa uppdatering av covid-19-statistik på torsdag

Databasen SmiNet som lagrar elektroniska anmälningar om smittsamma sjukdomar är igång igen sedan fredag kväll. […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-05-29 13:21

Information om SmiNet till användare

Databasen SmiNet är nu igång igen efter driftstopp på grund av ett intrångsförsök. Föratt ytterligare […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-05-28 12:59

Anpassning av rekommendationer vid inresa i Sverige från 1 juni

Från och med den 1 juni upphör Folkhälsomyndighetens rekommendation om testning och isolering efter ankomst […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-05-28 11:40

Information om nästa uppdatering av antalet fall av covid-19

Fredagen den 28 maj publicerar Folkhälsomyndigheten ingen uppdaterad statistik om covid-19 i Sverige. Orsaken är […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-05-27 14:26

Anpassning av smittskyddsåtgärder påbörjas 1 juni

Smittspridningen är fortsatt nationellt hög och rådet om att hålla avstånd och att begränsa sitt […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-05-27 14:14

Vuxna kan återgå till undervisning på plats från den 1 juni

För vuxna som studerar blir det möjligt att återgå till undervisning på plats, gradvis och […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-05-27 11:59

Fortsatt stor vilja att vaccinera sig mot covid-19

En bit in i vaccineringen mot covid-19 är det fortfarande nio av tio som svarar […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-05-27 11:33

Folkhälsomyndigheten anmäler försök till dataintrång mot SmiNet

Folkhälsomyndigheten har utsatts för försök till intrång i databasen SmiNet som används för att lagra […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-05-27 11:00

Inbjudan till pressträff om covid-19, 27 maj 2021

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-05-26 10:59

Modeller för smittspridning bidrog till att förstå pandemins utveckling

Under covid-19-pandemin har flera modeller tagits fram i syfte att förutse virusets spridning, dödsfall i […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-05-25 13:29

Gravida kan erbjudas vaccination mot covid-19 i fas fyra

Efter granskning av det aktuella kunskapsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att gravida kan erbjudas vaccin mot covid-19 […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-05-20 12:23

Fortsatt färre vaccinerade bland utrikesfödda

Vaccinationstäckningen bland personer som är 65 år och äldre och födda i andra länder än […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-05-20 11:59

God tillgång till vaccin mot covid-19

Arbetet med att vaccinera mot covid-19 fortsätter i snabb takt i regionerna och leveranserna av […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-05-20 11:00

Inbjudan till pressträff om covid-19, 20 maj 2021

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-05-17 11:59

Myndighetsgemensamma pressträffar på torsdagar

De myndighetsgemensamma pressträffarna om covid-19 hålls från och med nu på torsdagar. Det innebär att […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-05-12 12:53

Förslag om anpassade smittskyddsåtgärder

Folkhälsomyndigheten bedömer i en rapport att samhället i stort kan återgå till ett normalläge i […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-05-11 5:59

Inbjudan till pressträff om covid-19, 11 maj 2021

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-05-06 11:59

Nya resultat från undersökning av förekomsten av covid-19 i Sverige i april

Ett stickprov i befolkningen från mitten av april 2021 visar att 0,7 procent var positiva […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-05-06 11:59

Var fjärde blodgivare i Stockholm och Västra Götaland har antikroppar

Folkhälsomyndigheten har under två veckor i mars samlat in prover från blodgivare. Resultaten visar att […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-05-06 11:14

Scenarier visar att smittspridningen kan plana ut under juli och augusti

Folkhälsomyndighetens nya scenarier för smittspridning av viruset som orsakar covid-19, pekar på en minskning till […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-05-06 11:00

Inbjudan till pressträff om covid-19, 6 maj 2021

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-05-04 14:25

Folkhälsomyndigheten föreslår nya åtgärder mot covid-19

På grund av den höga smittspridningen finns ett fortsatt stort behov av åtgärder mot covid-19. […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-05-04 11:59

Få allvarliga fall av covid-19 bland vaccinerade

Vaccination minskar kraftigt risken för svår sjukdom och död i covid-19. Folkhälsomyndighetens senaste uppföljning visar […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-05-04 11:00

Inbjudan till pressträff om covid-19, 4 maj 2021

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-05-03 7:59

Ingen pressträff på Kristi himmelsfärdsdag

Den myndighetsgemensamma pressträffen genomförs inte torsdag den 13 maj då det är helgdag på Kristi […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-04-29 12:03

Vaccination mot covid-19 för särskilda grupper från 16 års ålder

Folkhälsomyndigheten stöder Barnläkarföreningens rekommendationer för vaccination mot covid-19 för begränsade patientgrupper i åldersgruppen 16–17 år.

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-04-29 11:59

Utrikesfödda har drabbats hårdare av pandemin

Två nya rapporter visar att utrikesfödda har drabbats hårdare än svenskfödda av covid-19, och att […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-04-29 11:00

Inbjudan till pressträff om covid-19, 29 april 2021

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-04-28 12:28

Beslut om fortsatta åtgärder mot covid-19 i handeln och på serveringsställen

Smittspridningen är fortsatt mycket hög. Därför förlänger Folkhälsomyndigheten restriktionerna för serveringsställen och handeln till och […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-04-28 12:02

Barn och unga kan spela matcher utomhus

Folkhälsomyndigheten har beslutat att göra enstaka matcher och tävlingar utomhus möjliga för barn och unga […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-04-27 11:59

Gravida med andra riskfaktorer kan få vaccin i fas 3

Folkhälsomyndigheten uppdaterar sin vägledning om vaccin – gravida med andra riskfaktorer kan få mRNA vaccin […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-04-27 11:59

Småskaligt studentfirande

Vårterminens slut närmar sig och därmed studentfiranden och skolavslutningar. Folkhälsomyndigheten bedömer att betygsutdelning och andra […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-04-27 11:00

Inbjudan till pressträff om covid-19, 27 april 2021

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-04-26 17:50

Tillåtet att välja Astra Zeneca för de yngre som tidigare fått en första dos

Den som är under 65 år och redan fått en första dos av Astra Zenecas […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-04-26 13:13

WHO:s vaccinationsvecka: ”Vaccin för oss närmare varandra”

Vaccin räddar liv och skyddar mot svåra sjukdomar. I Sverige är sjukdomarna som alla barn […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-04-26 8:07

Global konferens med målet att bromsa den ökande antibiotikaresistensen

Med start i dag samlas omkring 400 representanter från ett 80-tal länder för en digital […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-04-23 11:21

Beslut om att avvakta användning av Janssens vaccin i Sverige

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera fortsatt paus i användandet av vaccinet från Janssen. Vaccinet rekommenderas […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-04-22 11:29

Smittspridningen kräver förlängda restriktioner

Spridningen av covid-19 är fortsatt hög, och situationen i sjukvården är mycket ansträngd. Folkhälsomyndigheten föreslår […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-04-22 11:00

Inbjudan till pressträff om covid-19, 22 april 2021

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-04-21 8:12

Förtydligande om vaccination av medarbetare i hälso- och sjukvård

Nu förtydligar Folkhälsomyndigheten vilken personal inom vård och omsorg som bör prioriteras för att få […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-04-21 6:59

Åtgärder mot covid-19 bakom stor minskning av smittsamma sjukdomar

Antalet fall i Sverige av flera smittsamma sjukdomar minskade kraftigt under 2020 jämfört med tidigare […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-04-21 5:58

Bedömning av Janssens vaccin efter EMA-utlåtande

Folkhälsomyndigheten ska nu bedöma hur ny information från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA påverkar kommande rekommendation […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-04-20 11:59

Rekommendation om åldersgräns på 65 år för AstraZenecas vaccin kvarstår

Rekommendationen om att personer som är yngre än 65 år inte bör vaccineras med AstraZenecas […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-04-20 11:00

Inbjudan till pressträff om covid-19, 20 april 2021

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-04-19 13:49

Vägledningen om antigentester för covid-19 har uppdaterats

Antigentester för covid-19 kan användas som ett komplement till PCR-testning i syfte att öka testkapaciteten […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-04-16 6:29

Anpassade rekommendationer efter vaccination

På särskilda boenden och inom hemtjänsten är vaccinationstäckningen nu god. Många äldre utanför dessa miljöer […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-04-15 12:09

Smittspridningen i skolan återspeglar ökningen av covid-19 i samhället

Mycket få barn och unga som drabbas av covid-19 blir allvarligt sjuka eller avlider. Det […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-04-15 11:00

Inbjudan till pressträff om covid-19, 15 april 2021

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-04-15 5:59

Ökande hälsoskillnader i pandemins spår kräver brett folkhälsoarbete på alla nivåer i samhället

Grupper som redan tidigare hade sämre livsvillkor och risk för ohälsa har drabbats mest av […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-04-14 13:29

Janssens vaccin pausas i väntan på utredning från EMA

Den amerikanska tillverkaren har pausat leveranserna av Janssens vaccin till Europa. Hittills har 31 000 […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-04-13 11:00

Inbjudan till pressträff om covid-19, 13 april 2021

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-04-08 12:34

Bedömning pågår efter utlåtande från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

Blodproppar med låg nivå av blodplättar klassas nu som en mycket sällsynt men allvarlig biverkning […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-04-08 11:59

Beslut: Fortsatta restriktioner i handeln och på serveringsställen

Med anledning av den höga smittspridningen förlänger Folkhälsomyndigheten restriktionerna för serveringsställen och handeln till och […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-04-06 11:59

Stor vilja att vaccinera sig mot covid-19 visar undersökning

Nio av tio svarar att de helt säkert eller troligen kommer tacka ja när de […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-04-06 8:59

Antigentester för personal ett komplement till andra skyddsåtgärder

Antigentester för screening av symtomfria medarbetare på särskilda boenden för äldre visar att personer med […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-03-31 13:52

Fohm föreslår fortsatta åtgärder mot trängsel i handeln och på serveringsställen

Med anledning av den ökande smittspridningen remitterade Folkhälsomyndigheten på onsdagen förslag om fortsatta åtgärder i […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-03-31 6:59

Den förväntade medellivslängden minskade under 2020

De tidigare årens utveckling med ökad medellivslängd i Sverige bröts under förra året. Det visar […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-03-30 8:59

Hög vaccinationstäckning för skydd mot HPV

HPV-vaccination av alla barn oavsett kön har fått en bra start under höstterminen 2020, trots […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-03-30 6:59

Få fall av covid-19 bland vaccinerade personer

Vaccinerna mot covid-19 ger gott skydd mot sjukdomen. En första sammanställning från Folkhälsomyndigheten visar att […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-03-30 6:35

Förslag: Inga lättnader av restriktioner i april

Smittspridningen av covid-19 ökar med en ökad belastning på sjukvården som följd. Folkhälsomyndigheten föreslår därför […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-03-25 12:59

Vaccinationerna med Astra Zenecas vaccin kan fortsätta för personer som är 65 år och äldre

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Astra Zenecas vaccin mot covid-19 åter börjar användas i Sverige för att […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-03-25 7:59

Ingen förlängning av rekommendation om fjärr- och distansundervisning på gymnasiet

Folkhälsomyndighetens nationella rekommendation om delvis fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan upphör att gälla efter den […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-03-24 13:04

Ny teststrategi ska stärka smittskyddsarbetet

En robust kapacitet, jämlik tillgång till testning och goda möjligheter till nationell övervakning av smittspridningen. […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-03-23 12:59

Fortsatt stora skillnader i hälsa mellan grupper

Hälsan skiljer sig åt mellan grupper och förbättras inte för alla. Covid-19-pandemin har också drabbat […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-03-23 12:59

Nya åtgärder mot spridning av covid-19

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19 på […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-03-22 7:59

Ny studie ska mäta förekomsten av antikroppar mot viruset som orsakar covid-19

Folkhälsomyndigheten genomför under vecka 17 en studie för att mäta hur många som har antikroppar […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-03-19 13:04

Skärpt prioritering av äldre vid vaccination

För att det vaccin som finns ska göra mest nytta har Folkhälsomyndigheten beslutat att vaccinationerna […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-03-18 18:37

Fortsatt paus för vaccinationerna med Astra Zenecas vaccin i avvaktan på beslut

Nyttan överväger riskerna med Astra Zenecas vaccin mot covid-19, enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Folkhälsomyndigheten […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-03-16 14:57

Information till personer som nyligen vaccinerat sig med Astra Zenecas vaccin

Nu finns information framtagen till den som nyligen har vaccinerats med Astra Zenecas vaccin mot […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-03-16 8:00

AstraZenecas vaccin pausas som en försiktighetsåtgärd i väntan på EMA:s utredning

Folkhälsomyndigheten har beslutat om ett uppehåll i användningen av AstraZenecas vaccin mot covid-19 tills den […]

Läs mer

Folkhälsomyndigheten
2021-03-15 7:59

Sjätte nationella undersökningen för att mäta förekomst av covid-19

Folkhälsomyndigheten genomför nu en sjätte nationell undersökning för att mäta förekomsten av covid-19 i Sverige. […]

Läs mer