Köpvillkor och policy

Köpvillkor

Dessa köpvillkor gäller mellan köparen (Kunden) och säljaren (Leverantören) covid-19tester.nu (BBOX AB, 559182-3892, Källby Kyrkby Bengtsgården, 531 95  Källby ) för juridisk person som beställer varor från covid-19tester.nu. Villkoren tillämpas oavsett om beställningen inkommit via webbutik, via ordermail, via telefon eller via muntlig beställning.

Leverantören äger rätt att ta kreditupplysningar och genomföra kreditbedömning på både nya och befintliga kunder. Leverantören äger rätt att neka leverans oaktat kreditbedömningens utfall eller kunds kreditvärde.

Leverantören äger rätten att vid var tid ändra eller uppdatera leveransvillkoren.

Leverantören äger rätten att ersätta vara med likvärdig produkt (om beställd produkt är slut i lager) utan att justera prisbilden för kund.

Försäljning och logistik

BBOX AB  hanterar lagerhållning. logistik och försäljning samt bearbetning av återförsäljare i Norden för produkter på hemsidan med tillhörande e-handelsplattform.

Produkt och tjänstepriser

Priser på e-handelsplattformen kan visas i olika valutor. Priset är stafflat, vid större volymer än vad som är angett lämnas offert enligt volymförfrågan. Om produkt är slut i lager kan leverans ske med likvärdig produkt om inget annat anges.

Betalning

Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan.

Resultat av snabbtest

Provsvar ges inom tidsramen för vald test.

Vid positivt resultat av snabbtester skall den som får resultatet vidta de åtgärder för var tid gällande snabbtest.

Reklamation av produkter

Ingen reklamationsrätt på enskilda tester. Efter öppnande/uppackning av leveransförpackning till användning av slutprodukt finns ingen reklamationsrätt. Reklamation kan åberopas om:

Fel vara är levererad
Levererad vara vid leveranstillfället är transportskadad på ett sätt som gör att produkten är att anse som obrukbar.
Vid reklamation kontakta oss så ordnar vi med returdokument och returtransport. Vi tar endast varor i obruten förpackning i retur. Kund som mottagit leverans med skadad eller uppbruten förpackning skall omgående, inom 24 timmar från mottagen leverans reklamera detta till vår reklamationsavdelning. Varor som levereras med skada som ej är synlig på varans emballage skall reklameras inom 72 timmar till vår reklamationsavdelning. Vi ansvarar ej för returer som inte hanteras enligt våra returvillkor.

Returrätt inom 14 dagar efter Kund mottagit sin leverans. Retur godkänns bara vid obruten förpackning.

Personuppgiftsbehandling

För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer vi att behandla dina uppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

De uppgifter som hanteras är uppgifter du anger själv när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller på annat sätt är i kontakt med oss. Uppgifterna som anges är tex. personnummer, kontaktuppgifter, adress samt telefonnuppgifter. Informationen är nödvändig för att vi ska klara av uppdraget att tillfredställa våra kunder. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor.

Vår hantering är i enlighet med GDPR. Vi har en skyddsnivå för uppgifter där viss dataöverföring sker till land utanför EU/EES.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Personuppgiftsbehandling ur patientperspektiv

BBOX AB som ägare och tillhandahållare av beställningstjänsten är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som hanteras när du använder plattformen. Vi behandlar personuppgifter i enighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan tillämplig svensk lagstiftning. I undantagsfall kan det ske överföring där det krävs enligt unionsrätten eller svensk rätt.

 

FAQ

Vad är ett Antigen test?

Till skillnad från PCR-test verifierar inte antigentestet virusets genetiska material, utan ytans egenskaper.

Denna metod kan verifiera en infektion med SARS-CoV-2 om slemhinnan i halsen påverkas och tillräckligt med virus har ökat, vilket vanligtvis inträffar under de första dagarna efter infektionen.

Testresultat är tillgängliga mycket snabbare än med en PCR-analys. Genom att säga att ett negativt antigentestresultat garanterar att du inte är infekterad med SARS-CoV-2. Detta är mer sant när testet utfördes i ett tidigt stadium av infektionen (när det fortfarande finns ett lågt antal virus).

Antigentestet visar alltså bara en ”ögonblicksbild” för dagen men det så att infekterade personer kan gå i isolering istället för till exempel att resa eftersom de inte har några symtom.

Ett positivt testresultat visar en mycket hög sannolikhet för infektion med SARS-CoV-2 och kommer att bekräftas med PCR-test.

Vi rekommenderar att man använder innovativa SARS-CoV-2 testlösningar, för att minska smittspridning innan symptom uppmärksammas. Vi använder Suresign Prof Registration COVID-19 Antigen Rapid Test fluid buffer ICOV-802 V02, som är ett CE-märkt snabbtestpaket för kvantitativ identifiering av SARS-CoV-2-antigen i humana svabbprover. Provtagningen av Suresign COVID-19 Antigen Rapid Test (oral fluid) påvisar en känslighet på mer än 94,4% och specificitet på 99,2% samt en noggrannhet på 98,9%.

Var kan jag finna allmänna råd och föreskrifter?

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter
Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa
Läs mer »

Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter
God hygien är grundläggande för att förebygga smitta hos arbetstagare och undvika att sprida smitta vidare. Kunskap om hygieniskt arbetssätt och andra åtgärder för att skydda arbetstagare mot smitta är en viktig del i de nya föreskrifterna.
Läs mer »

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.
Läs mer »

Information till riskgrupper om covid-19
Läs mer »

 

 

Kontakt & Kundtjänst

Kontakta oss på info@covid-19tester.nu, vi svarar så snart som möjligt.

 

 

Cookies

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Cookies används inte för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Cookies innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss identifiera dig som en användare på webbplatsen. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men detta innebär även att du eventuellt inte kan använda vissa delar av doclab.se som avsett. Cookies kan komma att användas i marknadsföringssyfte.

Force Majeure

Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattning och/eller orsak som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter och befriar part från detta. Sådan befrielse gäller även under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpning denna bestämmelse.

Ändring av avtalsvillkor

Efter att kund genomfört ett köp äger BBOX AB inte rätt att ändra villkoren för aktuellt köp om inget annat är överenskommet.

Synpunkter och klagomål

Vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet. Därför välkomnar vi dina synpunkter. Om du är missnöjd med tjänsten som BBOX AB tillhandahåller kan du i första hand vända dig direkt till oss på

info@covid-19tester.nu

Tvister & lagar

Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt dessa avtalsvillkor skall exklusivt prövas av svensk allmän domstol.

Betalning via Klarna

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.