FAQ

Vad är ett Antigen test?

Till skillnad från PCR-test verifierar inte antigentestet virusets genetiska material, utan ytans egenskaper.

Denna metod kan verifiera en infektion med SARS-CoV-2 om slemhinnan i halsen påverkas och tillräckligt med virus har ökat, vilket vanligtvis inträffar under de första dagarna efter infektionen.

Testresultat är tillgängliga mycket snabbare än med en PCR-analys. Genom att säga att ett negativt antigentestresultat garanterar att du inte är infekterad med SARS-CoV-2. Detta är mer sant när testet utfördes i ett tidigt stadium av infektionen (när det fortfarande finns ett lågt antal virus).

Antigentestet visar alltså bara en ”ögonblicksbild” för dagen men det så att infekterade personer kan gå i isolering istället för till exempel att resa eftersom de inte har några symtom.

Ett positivt testresultat visar en mycket hög sannolikhet för infektion med SARS-CoV-2 och kommer att bekräftas med PCR-test.

Vi rekommenderar att man använder innovativa SARS-CoV-2 testlösningar, för att minska smittspridning innan symptom uppmärksammas. Vi använder Suresign Prof Registration COVID-19 Antigen Rapid Test fluid buffer ICOV-802 V02, som är ett CE-märkt snabbtestpaket för kvantitativ identifiering av SARS-CoV-2-antigen i humana svabbprover. Provtagningen av Suresign COVID-19 Antigen Rapid Test (oral fluid) påvisar en känslighet på mer än 94,4% och specificitet på 99,2% samt en noggrannhet på 98,9%.

Var kan jag finna allmänna råd och föreskrifter?

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter
Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/systematiskt-arbetsmiljoarbete-foreskrifter-afs2001-1.pdf

Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter
God hygien är grundläggande för att förebygga smitta hos arbetstagare och undvika att sprida smitta vidare. Kunskap om hygieniskt arbetssätt och andra åtgärder för att skydda arbetstagare mot smitta är en viktig del i de nya föreskrifterna.
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/smittrisker_afs_2018_4.pdf

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a1350246356042fb9ff3c515129e8baf/hslf-fs-2020-12-allmanna-rad-om-allas-ansvar-covid-19-tf.pdf

Information till riskgrupper om covid-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rad-och-information-till-riskgrupper/